Znak a prapor obce

Dne 8. dubna 2005 slavnostně převzali Ing. Jan Fuxa, starosta obce a Jan Rukavička, místostarosta obce, z roukou Ing. Jana Kasala, 1. místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dekret, kterým jsou obci tzv. “vymezeny” obecní symboly – prapor a znak.