GDPR

Pověřence pro ochranu osobních údajů vykonává:

Nová Lípa – dobrovolný svazek obcí, Mariánské náměstí 718, 394 94 Černovice.
kontaktní osoba: Ing. Alžběta Kolářová
e-mail: alzbeta.kolarova@seznam.cz
telefon: 733 396 266