Z pobytu

Poplatek z pobytu je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2021.

Plátce

Poskytovatel pobytu.

Sazba

10,- Kč za každý započatý den kromě dne nástupu.

Kde a jak se platí:

V hotovosti na Obecním úřadě Častrov.

Bankovním převodem na účet obce č. 622 113 309/0800, a to po předchozí domluvě s účetní obce.