Komunální odpad

Poplatek za svoz komunálního odpadu je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č. 1/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Plátce:
  • Každá fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu v obci
  • Vlastník nemovitosti, kde není trvale hlášena k pobytu žádná osoba (rekreační objekt)
Sazba:
  • Trvale žijící obyvatel:          800 Kč
  • Rekreační objekt:                800 Kč
  • Občané nad 75 let:             poplatek nehradí

Každý rok je výše poplatku přepočítávána na základě skutečných nákladů na svoz komunálního odpadu. Než zašlete částku, prosím ověřte si, zda posíláte správnou výši poplatku. Každý rok se může lišit.

Kdy se poplatek hradí:
  • Po vyzvání (zpravidla koncem února) nejpozději do 31. 3. příslušného roku.
Kde a jak se platí:
  • Bankovním převodem na účet obce č. 622 113 309/0800, kde variabilním symbolem je číslo popisné dané nemovitosti a do poznámky prosím uvádějte jméno, za koho je poplatek hrazen.
  • Hotově na Obecním úřadě Častrov.