Správa obce po roce 1848

Po zrušení poddanství v roce 1848 si volili občané místo rychtářů a konšelů dosazovaných vrchností svého představeného či starostu a obecní zastupitelstvo. Nové státní zřízení vešlo v platnost v roce 1850. Obec Častrov spadala v rámci kraje budějovického pod Okresní hejtmanství v Pelhřimově a pod Okresní soud v Kamenici nad Lipou. V roce 1905 bylo zřízeno Okresní hejtmanství v Kamenici nad Lipou, kam obec připadla. Po reorganizaci okresů v roce 1960 jsme připojeni opět k okresu Pelhřimov.

V čele obce Častrov od roku 1850 stáli:

starostové:
 • 1850 – 1860 Tomáš Krejčí č.p. 14
 • 1860 – 1864 Martin Kněžínek č.p. 28
 • 1864 – 1868 Vít Fuxa č.p. 25
 • 1868 – 1886 Tomáš Kněžínek č.p. 8
 • 1886 – 1892 Matěj Bečka č.p. 15
 • 1892 – 1895 František Švácha č.p. 16
 • 1895 – 1904 Vavřinec Fuxa č.p. 27
 • 1904 – 1907 Jan Jebavý č.p. 43
 • 1907 – 1913 Antonín Fuxa č.p. 31
 • 1914 – 1918 Emanuel Švácha č.p. 16
 • 1919 – 1923 Jan Plešák č.p. 85
 • 1923 – 1927 Emanuel Švácha č.p. 16
 • 1927 – 1937 Jan Vaníček č.p. 18
 • 1938 – 1945 Josef Houška č.p. 8
předsedové MNV:
 • 1945 – 1948 Josef Houška č.p. 8
 • 1948 – 1951 František Vacek č.p. 90
 • 1951 – 1954 František Drbal č.p. 75
 • 1954 – 1956 Josef Vaněk č.p. 108
 • 1956 – 1964 Jan Čekal č.p. 36
 • 1964 – 1971 František Míchalíček z Metánova (po sloučení obcí)
 • 1972 – 1981 Karel Smejkal z Počátek
 • 1981 – 1986 Karel Lepeška č.p. 116
 • 1986 – 1989 Jaroslav Švec z Pelce
 starostové (od roku 1990):
 • 1990 – 1994 Jaroslav Kněžínek č.p. 13
 • 1994 – 2002 Ing. Miroslav Houška č.p. 138
 • 2002 – 2004 Jan Strašík č.p. 126
 • 2004 – 2006 Ing. Jan Fuxa č.p. 137
 • 2006 – 2022 Ing. Jana Houšková č.p. 138
 • 2022 – nyní Ing. Miroslav Červenka č.p. 80