Hřbitov

Smlouva se uzavírá vždy minimálně na 10 let.

Ceník:

Cena za pronájem hrobového místa: 2 Kč/m2/rok
Cena za služby spojené s hrobovým místem: 25 Kč/m2/rok
Celkem: 27 Kč/m2/rok

Informace o volných hrobových místech Vám budou sděleny na obecním úřadě.

Aktuální mapa hřbitova

(Pozn.: modrá barva = obsazený hrob, zelená barva = volné hrobové místo, fialová barva = pomník)