Pelec

Vesnice Pelec se nachází 3 km západně od Častrova, na silnici do Kamenice nad Lipou, v nadmořské výšce 655 m. Nad Pelcí leží nejvyšší vrch okolí Pelecký kopec 719 m.

Pelec a její historie

Obec vznikla koncem 15. století. První písemná zmínka je z roku 1549. Pelec, až na malé vyjímky, většinou patřila k panství kamenickému a jeho držitelům. Farností, hřbitovem a školou byla spojena s Častrovem.

V roce 1897 postavena a uvedena do provozu v obci vlastní škola. Prvním správcem školy byl řídící učitel Cyril Kunz. Vyučování na škole v Pelci bylo ukončeno v roce 1959.

Pelecká kaplička je zasvěcená sv. Antonínu, byla opravena v roce 1995.

Dle zápisu v pamětní listině z roku 1842, uložené ve věži kamenického zámku, je uváděna Pelec jako nejzámožnější obec v kamenickém panství, protože rolníci a obec vlastní krásný les. V té době žilo v Pelci v 23 číslech popisných přes 200 obyvatel, nejvíce v roce 1890 – 257 obyvatel. V současné době obyvatel stálé ubývá, nyní v Pelci žije pouhých 35 trvale hlášených obyvatel. Od roku 1964 dříve samostatná obec spojena s Častrovem.