Častrov

Obec Častrov spolu s místními částmi Ctiboř, Jakubín, Metánov a Pelec, osadami Barborka, Drážďany a Perky, se nachází v kraji Vysočinawww.kr-vysocina.cz v západní části Jihlavských vrchů Českomoravské vrchoviny. 

V jeden celek se obce spojily v roce 1964.   

Její obecní úřad spravuje 5 samostatně určených  katastrálních území. Katastrální výměra celé obce činí 3.587 ha, z toho Častrov 1.401,29 ha, Ctiboř 580,71 ha, Jakubín 300,20 ha, Metánov 567,39 ha, Pelec 737,45 ha.

Na téměř celé výměře zemědělské půdy tj. cca 1800 ha hospodaří družstvo vlastníků Zemědělské družstvo Častrov. Velkou část lesních porostů obklopujících obec, bývalý to majetek Velkostatku kamenického, je ve vlastnictví státu pod správou Lesů České republiky. Obec Častrov má ve vlastnictví zhruba 180 ha lesa, které sama obhospodařuje. V majetku drobných vlastníků je 444,65 ha lesa. 

Samotný Častrov leží v nadmořské výšce 604 m. Dnešní katastr obce se rozprostírá na jižním svahu horského hřbetu, který tvoří rozvodí mezi povodími Nežárky a Želivky. Celý katastr je protkán potůčky, vytvářející říčku Žirovničku. V okolí Častrova dosahují největších výšek Pelecký kopec 719 m, Kopanina 708 m, Troják 704 m, Bukový kopec 702 m, Návdavek 701 m. Krajina kolem obce má drsnější podnebí a je hustě zalesněna. V minulosti patřily k nejvíce zastoupeným stromům jedle a buky, dnes převládají smrkové monokultury. Kolem pramenů potůčků se nacházejí menší rašeliniště, kde rostou především olše. V dřívější době byly v údolích s potůčky četné rybníky, ty se však od třicetileté války postupně rušily, neboť s rostoucím počtem obyvatelstva vzrůstala i potřeba úrodných pozemků. Několik rybníků se uchovalo i na současném katastru, z nichž největšími jsou Hladov u Ctiboře (7ha) a Dvouhrázník v Častrově (3,7 ha).