Kuželky v Častrově

V sezóně 2023/2024 jsme měli v dlouhodobých soutěžích zapojeno jedno družstvo. Hráli jsme Krajskou soutěž Vysočiny. Nakonec jsme v tabulce skončili na druhém místě za první Žirovnicí. Také v minulé i předminulé sezóně jsme hráli tuto soutěž a podařilo se nám v obou případech obsadit celkové první místo.

Všechny informace o našich současných i minulých výkonech naleznete na adrese: kuželky častrov (estranky.cz)

Historie našich kuželek

Kuželna byla postavena brigádnicky v roce 1959. Stalo se tak především díky starším členům Sokola, milovníkům kuželek. Po uvedení do provozu zahájil činnost kuželkářský oddíl.

V roce 1976 se podařilo kuželnu vybavit prvními automatickými stavěči kuželek. Jednalo se opravdu o velký pokrok, do té doby se kuželky stavěly ručně.

Další velká rekonstrukce proběhla v roce 1997. Jednalo se o opravu a zateplení kuželny s přístavbou vstupní verandy a šaten a zřízení nových drah z umělé hmoty Sadurit.

V roce 2007 proběhla výměna starých automatických stavěčů kuželek za nové (značky Vollmer).

V roce 2009 bylo zrekonstruováno rozběžiště. Za vydatné pomoci obce se snažíme zařízení stále modernizovat a držet tak krok s mnohem většími oddíly z velkých měst. To se nám určitě daří a na zdejší kuželně soupeříme někdy i s těmi nejlepšími v republice – a nutno podotknout, že úspěšně.

V letech 1979, 1984 a 1989 probíhala utkání také se soupeři z Německa (oddíl Leimrieth) – střídavě na naší i soupeřově kuželně.

K dosavadním největším úspěchům patří účast družstva Dorostu v druhé a následně také první lize (v letech 1998 – 2001).