Psi

Poplatek za psa je vybírán na základě obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku ze psů.

Plátce

Majitel psa, staršího 3 měsíců.

Sazba

Jeden pes: 100 Kč
Dva psi: 210 Kč
Tři psi: 370 Kč
Každý další pes: + 160 Kč

Kdy se poplatek hradí:

Po vyzvání (zpravidla v půlce února) nejpozději do 31. 3. příslušného roku společně s poplatkem za popelnice.

Kde a jak se platí:

Bankovním převodem na účet obce č. 622 113 309/0800, kde variabilním symbolem je číslo popisné majitele psa. Poplatek je možné hradit společně s poplatkem za popelnice.
Hotově na Obecním úřadě Častrov.

Připomínáme majitelům psů, že kromě úhrady poplatku je nutné mít nahlášené na obecním úřadě číslo čipu psa.