Památky

Kostel sv. Mikuláše  

V jádru gotický, barokně přestavěný kostel situovaný uprostřed bývalého hřbitova tvoří hodnotnou dominantu obce. Jednolodní kostel s polygonálním závěrem a bočními přístavbami zaujme zejména neobvykle umístěnými hodinami v cibulové báni hranolové věže.

PAMÁTKOVÁ OCHRANA:

kulturní památka rejst. č. ÚSKP 26993/3-2964, stav ochrany: památkově chráněno

KATALOGOVÉ ČÍSLO:

1000138209

PRVKY:

areál,  kat. č. 1000138209 – kostel sv. Mikuláše se hřbitovem objekt, kat. č. 1000138209_0001 – kostel sv. Mikuláše objekt, kat. č. 1000138209_0002 – ohradní zeď objekt, kat. č. 1000138209_0003 – hřbitov

PRÁVNÍ AKTY:

č. 3-2964, kostel sv. Mikuláše se hřbitovem a zdí, zápis do státního seznamu kulturních památek ze dne 31. 12. 1963


Fara s hospodářským dvorem čp.72

Klasicistní přízemní budova fary situovaná v blízkosti kostela pochází z doby kolem roku 1800. Hodnotná stavba zastřešená mansardovou střechou je doplněna navazujícími hospodářskými křídly. Celý areál je uzavřen úsekem ohradní zdi s bránou a brankou.

PAMÁTKOVÁ OCHRANA:

kulturní památka rejst. č. ÚSKP 19025/3-2962, stav ochrany: památkově chráněno od 3.5.1958, rozsah revidován.

KATALOGOVÉ ČÍSLO:

1000129764

PRÁVNÍ AKTY

č. 3-2962, fara, čp. 72 – zápis do státního seznamu kulturních památek ze dne 31. 12. 1963

č. 3-2963, altán – zápis do státního seznamu kulturních památek ze dne 31. 12. 1963

č. NPU-372/89519/2018, Oznámení o zániku části KP ze dne 12. 11. 2018


Boží muka v Častrově – Vladislavská gotika 

Pozoruhodná pozdně gotická žulová boží muka s tordovaným dříkem pochází z doby kolem r. 1500. Subtilní lucernová kaplice nasedající na sloupek je otevřená do tří stran tzv. oslím hřbetem. Kaplice vrcholí jehlancem, z něhož vyrůstá robustní kamenný kříž.

PAMÁTKOVÁ OCHRANA:

kulturní památka rejst. č. ÚSKP 20246/3-2965, stav ochrany: památkově chráněno

KATALOGOVÉ ČÍSLO:

1000131064

PRVKY

objekt, kat. č. 1000131064 – boží muka

PRÁVNÍ AKTY

č. 3-2965, boží muka – zápis do státního seznamu kulturních památek ze dne  31.12.1963


Škola v Častrově

Dvoupodlažní secesní budova školy z let 1912-13 je vybudována na půdorysu písmene T se středním křídlem vystupujícím do zahrady. Bohatě zdobené průčelí představuje jedinečnou ukázku tvorby místních mistrů a výrazně esteticky obohacuje návesní prostředí.

PAMÁTKOVÁ OCHRANA:

kulturní památka rejst. č. ÚSKP 103852, stav ochrany: památkově chráněno

KATALOGOVÉ ČÍSLO:1430223671

PRÁVNÍ AKTY

č. 0/2009 (8), zahájení řízení k prohlášení

č. 0/2009 (45), návrh na prohlášení památkou ze dne 10.7.2009

č. MK 950/2010 OPP, rozhodnutí o prohlášení památkou ze dne 19.1.2010, datum nabytí právní moci/účinnosti 17.2.2010


Venkovská usedlost s kovárnou ve Ctiboři

Kovářská dílna z 19. století je součástí drobné zemědělské usedlosti tvořené obytnou částí a paralelně situovanou kovářskou dílnou s navazující stodolou. V kovářské dílně zaklenuté dvěma poli pruských placek se dochovalo i vnitřní zařízení.

PAMÁTKOVÁ OCHRANA

kulturní památka rejst. č. ÚSKP 34831/3-2960 – památkově chráněno od 3.5.1958

KATALOGOVÉ ČÍSLO:

1000146568

PRVKY

areál, kat. č. 1000146568 – venkovská usedlost s kovárnou

PRÁVNÍ AKTY

č. 3-2960, čp. 10, kovářská dílna se stodolou a obyt. částí – zápis do státního seznamu kulturních památek ze dne 31.12.1963


Boží muka ve Ctiboři

Barokní kamenná sloupková boží muka datovaná do roku 1778 jsou situována v jižní části obce. Sloup s entazí vyrůstající z hranolového soklu je zakončen krychlovou hlavicí nesoucí hranolovou kaplici s nečitelným, česky psaným nápisem.

PAMÁTKOVÁ OCHRANA

kulturní památka rejst. č. ÚSKP 22302/3-2959 – boží muka, památkově chráněno 

KATALOGOVÉ ČÍSLO:

1000133238

PRVKY

objekt, kat. č. 1000133238 – boží muka

PRÁVNÍ AKTY

č. 3-2959, boží muka – zápis do státního seznamu kulturních památek ze dne 31.12.1963


Další významné památky a budovy v Častrově a ostatních místních částech
  • Lípy u kostela sv. Mikuláše v Častrově,
  • Pomník padlých z I. světové války, předán občanům 5.7.1923, od té doby se první neděli v srpnu koná v Častrově tzv. Národní – letní pouť,  
  • Pomník Tvůrcům Československého státu, z roku 1938, doplněn o desky dvěma padlým občanům ve 2. světové válce, plk. gšt. Tomáši Houškovi a Ladislavu Šterclovi. 
  • Budova obecního úřadu (z r. 1915)
  • Kulturní dům (z r. 1987)
  • Škola v Metánově
  • Škola ve Ctiboři