Obec Častrov - oficiální web obce

Menu
úvodní strana

Obec Častrov
oficiální web obce


 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví

Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font

Květen 2023
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


Sledujte nás na FaceBooku


Místní části obce Častrov

Ctiboř

Obec Ctiboř se nachází 3 km jihovýchodně od Častrova, při silnici k Počátkům, v n.v. 607 m. Vznikla ve 13. století, první zmínka z roku 1233. Její osídlení je typicky české - má tvar podkovy, pozemky k jednotlivým hospodářstvím na několika místech. Poprvé byla Ctiboř zapsaná roku 1417 ve jméně Přibíka ze Ctiboře. Další známá listina o Ctiboři je ze 17. 6. 1485 (archiv český 10- str.357). "Smlouva o užívání rybníka Hliniště" (asi Hladov) - připojeny tři pečetě. Původně bylo v katastru obce 40 rybníků, nyní asi 15.

Za dob roboty patřila Ctiboř pod panství žirovnické, farností pravděpodobně ke kostelu v Častrově až do jeho zrušení po husitských válkách. Potom od roku 1839 opět k Častrovu. V r. 1701 (dle Urbáře v archivu jindřichohradeckém) bylo ve vsi 14 hospodářství (gruntů), která obdělávala 43 jiter (jitro = 5,6 ha). Při číslování domů (po roce 1760) měla obec 21 stavení, r. 1900 již 41 stavení. Za 130 let se počet domů i obyvatel zdvojnásobil. Roku 1890 měla Ctiboř 306 obyvatel, k 1.1. 2000 má pouhých 31 obyvatel.


Kulturní památky:

 • Boží muka na okraji obce z r. 1778 na poděkování za ochranu od moru, který tehdy řádil.
 • Bývalá kovárna (průčelí) s loubím z první poloviny 19. století.
 • Kaple Nejsvětější Trojice postavená v roce 1868 v novorománském slohu.
 • Dříve bývala malá zvonička "Na kopečku" (pod čp.14).

Školství - původně vyučováno po domech.V roce 1836 začaly děti chodit do školy do Častrova. V roce 1875 postavena škola ve Ctiboři, kde bylo vyučováno až do roku 1946, kdy byla tato pro malý počet žáků uzavřena a žactvo chodilo do školy v Jakubíně až do jejího uzavření, nyní chodí do Počátek.

V roce 1880 zakoupena obcí první mlátička - točilo se ručně.

První divadlo sehráno studenty v roce 1882.

Hasičský sbor založen ve Ctiboři v roce 1888.

V první světové válce odešlo na frontu 32 občanů, z nichž 4 položili své životy: Ferdinad Všohájek, Antonín Malínek, František Mynář a Antonín Malínek- truhlář.


Roku 1918 zasazena "Lípa svobody" ("Na kopečku"). Roku 1928 založeno elektrárenské družstvo, elektrifikace v obci dokončena 15. dubna 1929. V roce 1936 dokončena stavba silnice k Jakubínu.


Jakubín

Obec leží na spojovací silnici Ctiboř - Žirovnice, v nadmořské výšce 598 m.

První písemný doklad o Jakubínu je z roku 1485, avšak hromadný nález mincí za humny statku čp.11 v Jakubíně, dokazuje jeho ukrytí již asi v letech 1426 -1430. Panstvím a povinnostmi poddanskými spojen Jakubín se Žirovnicí, taktéž farností i hřbitovem.

Do školy docházelo žactvo nejprve do Častrova, později od roku 1975 do Ctiboře. V roce 1902 postavena v Jakubíně škola, ve které se vyučovalo od 1. 5. 1902. V roce 1974 byla jakubínská škola pro nedostatek žáků uzavřena.

Nejvíce obyvatel měl Jakubín na přelomu 19. a 20. století a to 164. V současné době má Jakubín 20 stálých obyvatel. Dříve samostatná obec je od roku 1964 spojena s Častrovem.

V obci v l. pol. 20. století Kampelička - spořitelní a záložní spolek a tírna na zpracování lnu.

Metánov

Obec Metánov se nachází 2 km jihozápadně od Častrova, na silnici k Žirovnici, v nadmořské výšce 615 m. Nejvíce obyvatel žilo v Metánově v roce 1910 a to 407, v současné době 118 stálých obyvatel.

První písemná zmínka o Metánově je z roku 1489. Metánov byl spolu s Častrovem převážně spojen s panstvím kamenickým a jeho držiteli, školou, farností a hřbitovem s Častrovem.

Metánovská škola

V roce 1897 postavena v Metánově stavitelem Janem Malinovským z Počátek přízemní školní budova nákladem 8 000 zl., v této zřízena tzv. expozitura (pobočka) školy častrovské s učitelem Františkem Raflem. Tato škola povolena jako samostatná v roce 1899 a otevřena k 1. 1. 1900, říd. učitelem Cyril Kunz. Pro velký počet žáků doporučila Okresní školní rada otevření druhé třídy, proto obecní zastupitelstvo rozhodlo o přestavbě školy na jednopatrovou. Přestavba uskutečněna v roce 1910 stavitelem Aug. Myslíkem ze Žirovnice. S vyučováním započato 1. 3. 1911. V roce 1952 škola uzavřena pro nedostatek žactva.

Učitelé na metánovské škole:

 • Cyril Kunz                    1900 - 1923
 • Ferdinand Švec          1923 - 1924
 • Jan Jirsa                      1924 - 1938
 • František Poslušný    1938 - 1943
 • Jan Meduna                1943 - 1948
 • František Míka            1948 - 1952

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Již před rokem 1870 stávala v Metánově malá kaplička (4x4m) v místě, kde je školní dvůr. Tato byla v roce 1870 zbourána pro získání místa na stavbu školy. V roce 1900 rozhodlo obecní zastupitelstvo postavit kapli novou. Stavba byla dokončena v roce 1902 a v srpnu 1903 vysvěcena k svátku Nanebevzetí P. Marie.


Jakub Hron

V Metánově se 4. června 1840 v čp. 15 narodil Jakub Hron, zv. Metánovský, profesor, lidomudrum, básník, spisovatel, vynálezce. Po univerzitních studiích v Praze a Vídni působil jako kandidát profesury na gymnáziu v Opavě, Jindřichově Hradci a Hradci Králové, kde se stal roku 1886 definitivním profesorem. Ale již koncem roku 1897 je předčasně pensiován pro svou svéráznou podivínskou povahu a neústupnou pravdomluvnost. Odpočinek trávil v Praze, dál neúspěšně studoval, na vlastní náklad vydával knihy psané jeho osobitým jazykem, po kterých však nebyla poptávka. V roce 1910 se vrací do rodného Metánova, kde vymýšlel různé vynálezy, rád vycházel do přírody a navštěvoval přátele v okolních místech. Ačkoliv předpokládal, že se dožije sta let, zemřel 29. dubna 1921 na následky prochlazení. Pochován je na častrovském hřbitově.

Ke 155. výročí narození Jakuba Hrona byla na metánovské škole odhalena pamětní deska tomuto svéráznému rodákovi.   http://www.osjh.cz/

 

1. světová válka

Do 1. světové války narukovalo z Metánova 69 mužů, z nichž 18 ve válce položilo své životy. Jejich jména jsou zvěčněna na památníku u metánovské kaple, zřízeném občany v roce 1925. Jsou to: Jan Fuxa, Jan Hanousek, František Holický, Josef Jirsa, Jan Kremlička, Bartoloměj Másílko, Matěj Minář, František Minář, Josef Míchalíček, Karel Míchalíček, František Musil, František Musil, František Nápravník, František Němec, František Severa, František Šmol, Petr Šmol, František Šmol.

Metánovské družstvo

V roce 1950 založeno v Metánově menšinové JZD, čítající 18 členů. V roce 1951 zřízeno v Metánově Středisko strojní a traktorové stanice v Kamenici nad Lipou. Od roku 1956 JZD většinové, toto v roce 1961 sloučeno do JZD Předvoj v Častrově.


Starostové v Metánově:

 • 1850 - 1876    není známo 
 • 1877 - 1879    Jan Fuxa čp. 39
 • 1880 - 1882    Václav Mazanec čp. 19
 • 1883 - 1885    Jan Fuxa čp. 39
 • 1886 - 1891    Jan Hanousek čp. 10
 • 1892 - 1897    František Severa čp. 3 
 • 1898 - 1901    Antonín Fuxa čp. 6
 • 1901 - 1904    Vojtěch Kněžínek čp. 25
 • 1904 - 1907    Matěj Hron čp. 28
 • 1908 - 1911    František Mazanec čp. 19
 • 1911 - 1919    Jan Fuxa čp. 39 
 • 1919 - 1923    Jakub Mynář čp. 47
 • 1923 - 1927    František Fuxa čp. 6
 • 1927 - 1945    Antonín Hron čp. 15

předsedové MNV:

 • 1946 -              František Krejčí čp. 31
 •                           Ladislav Němec čp. 49
 •            - 1957   Josef Kalaš čp. 45
 • 1957 - 1964    František Míchalíček čp. 23
 • V roce 1964 byl Metánov sloučen pod Místní národní výbor v Častrově, dnešní Obec Častrov.

Pelec

Vesnice Pelec se nachází 3 km západně od Častrova, na silnici do Kamenice nad Lipou, v n. v. 655 m. Nad Pelcí nejvyšší vrch okolí Pelecký kopec 719 m.

Pelec a její historie

Obec vznikla koncem 15. století. První písemná zmínka je z roku 1549. Pelec, až na malé vyjímky, většinou patřila k panství kamenickému a jeho držitelům. Farností, hřbitovem a školou byla spojena s Častrovem.

V roce 1897 postavena a uvedena do provozu v obci vlastní škola. Prvním správcem školy byl řídící uč. Cyril Kunz. Vyučování na škole v Pelci bylo ukončeno v roce 1959.

Pelecká kaplička je zasvěcená sv. Antonínu, byla opravena v roce 1995.

Dle zápisu v pamětní listině z roku 1842, uložené ve věži kamenického zámku, je uváděna Pelec jako nejzámožnější obec v kamenickém panství, protože rolníci a obec vlastní krásný les. V té době žilo v Pelci v 23 číslech popisných přes 200 obyvatel, nejvíce v roce 1890 - 257 obyvatel. V současné době obyvatel stálé ubývá, nyní v Pelci žije pouhých 35 trvale hlášených obyvatel. Od roku 1964 dříve samostatná obec spojena s Častrovem.

Perky

Osada Perky se nachází 1 km jihovýchodně od Častrova, v n. v. 628 m. Vznik Perek se datuje od roku 1710. Je to vesnička podkovovitého půdorysu s deseti popisnými čísly a kapličkou Sv. rodiny z roku 1900. Od roku 1919 do roku 1938 byly Perky samostatnou obcí. Nejvíce obyvatel měly Perky v roce 1842 (76), nyní 6 stálých obyvatel.

Připojená fotogalerie: Častrov a jeho okolí - [16 obr.]