Pohádkový les a pálení čarodějnic

Přijďte na tradiční pohádkový les tentokrát na téma Toulky světem. Jako vždy na děti čeká plno zábavy, úkolů a odměn. Dospělí se zase mohou těšit na bohaté občerstvení v režii SDH. Po setmění bude na hranici upálená čarodějnice z dílny ZŠ Častrov.

Odkládání větví ze zahrad

Pro odkládání větví a zbytků dřeva ze zahrad slouží sběrné místo na lesní skládce v Šejbech. Zbytky dřeva ze staveb a z obalů (prkna, palety) a dřevěný nábytek je možné předat společně s velkoobjemovým odpadem v místě k tomu určeném – u starého KD po domluvě se zaměstnancem OÚ.