Odkládání větví ze zahrad

Pro odkládání větví a zbytků dřeva ze zahrad slouží sběrné místo na lesní skládce v Šejbech.

Zbytky dřeva ze staveb a z obalů (prkna, palety) a dřevěný nábytek je možné předat společně s velkoobjemovým odpadem v místě k tomu určeném – u starého KD po domluvě se zaměstnancem OÚ.