Odkládání větví ze zahrad

Pro odkládání větví a zbytků dřeva ze zahrad slouží sběrné místo na lesní skládce v Šejbech. Zbytky dřeva ze staveb a z obalů (prkna, palety) a dřevěný nábytek je možné předat společně s velkoobjemovým odpadem v místě k tomu určeném – u starého KD po domluvě se zaměstnancem OÚ.

Otevírací doba Pošty Častrov

Od 1.1.2024 došlo ke změně otevírací doby Pošty Častrov a to následovně: Pondělí 13:00 – 17:00 Úterý 08:00 – 10:30 Středa 13:00 – 17:00 Čtvrtek 08:00 – 10:30 Pátek 08:00 – 10:00