SOMPO – shrnutí výsledků 2023

Naše odpadová společnost SOMPO, a.s. společně s DSO SOMPO vydaly souhrnné informace o výsledcích našeho odpadového hospodářství, zahrnující i už skončený rok 2023.
Zpráva vychází z údajů společnosti Sompo a.s., ale také dalších veřejně dostupných zdrojů.
Zpráva obsahuje důležité skutečnosti, které Vám umožní si udělat představu o tom, jak je s odpady zacházeno, kam se jako firma společnost SOMPO posouvá a také, kam by se chtěla dále posouvat.