Upozornění pro občany

Vzhledem k dlouhotrvajícímu období sucha, které má i nadále pokračovat, žádáme občany, aby co nejvíce šetřili vodou (vyhnuli se napouštění bazénů, mytí aut, dlouhému zalévání, apod.).

Dále je vzhledem k vysokému riziku požárů zakázaná manipulace s otevřeným ohněm.