zveřejnění nedostatečně zapsaného vlastnictví k majetku