závěrečný účet obce za rok 2018 a majetek obce _schválen 25.4.2019