Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce