VZOR Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod