vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu KÚ Pelec