všem osobám je zakázán pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest