Větrný park Polesí – posuzování vlivů na životní prostředí – 2. část oznámení