Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č. 3