ukončení mimořádných veterinárních opatření – zdolání nebezpečné nákazy