stanovení zapisovatelek okrskových volebních komisí_2014