Společné jednání o projednání návrhu územního plánu Častrov