SOMPO závěrečný účet 2020, rozpočet 2021, střednědobý výhled 2022 – 2023