Rozpočtové opatření obce 8/2022 – schváleno zastupitelstvem obce