rozhodnutí starostky_zapisovatelky okrskových komisí