rozhodnutí starostky č.25_2010 o stanovení počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva obce