rozhodnutí starostky č.12_2012 o stanovení počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva kraje