Rozhodnutí hejtmana kraje o zrušení období déle trvajícího sucha