oznámení SPÚ o zamýšleném převodu parcel v obci a k.ú. Častrov