oznámení o zahájení územního a stavebního řízení – novostavba RD Častrov – situace