Oznámení o svolání prvního zasedání OVK v Častrově