oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k nahlédnutí – k.ú. Jakubín