opatření obecné povahy_omezení provozu na komunikacích Žirovnice-Cholunná-Jakubín-Ctiboř-Častrov-Metánov-Žirovnice