opakované veřejné projednávání návrhu Změny č.3 Územního plánu obce