OOP – veřejná vyhláška – Průtah II/639 – stanovení pracovního místa