Odůvodnění Územního plánu Častrov, textová část zpracovaná pořizovatelem