Odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení