Ministerstvo životního prostředí – Stanovisko k návrhu koncepce “Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020” při posuzování vlivů na životní prostředí