informace o projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016_ZO