informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy_Zimoviště a zpevněná plocha