inf_podávání kandidátních listin v územním obvodu pověřeného obecního úřadu v Počátkách