hospodaření Základní a mateřské školy, příspěvkové organizace 2017