hospodaření Základní a mateřská škola _2019_schváleno