DSO_Nová Lípa_výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu_2019_10_31_FIN2-12M